Natuurbeheer

Vispaaiplaats en natuurvriendelijke oevers:

deterp-natuurbeheerIn 2012 hebben we een vispaaiplaats van 300m2 aangelegd. Het was de eerste in het waterschap Rivierenland. En we hebben 800 m2 natuurvriendelijke oevers aangelegd. Voor het waterleven in de sloten is het belangrijk dat er plekken zijn waar ongestoord gepaaid kan worden en waar ook de water en oeverplanten niet 2 keer per jaar worden weggemaaid. Het planten- en waterleven kan nu veel ruimer en ongestoord tot volle bloei komen. We hebben voor de vissen een ruime inham gemaakt, waar eigenlijk direct al een enorme populatie van jonge visjes verscheen.
Dit was een echte verrassing omdat onze sloten eigenlijk altijd zo dood als een dooie pier leken. Alles bij elkaar is er hier op het huisperceel een echt Landgoedkarakter ontstaan, en hebben we in het kader van de Natuur Schoon Wet NSW, een officiële rangschikking.

Natuurontwikkeling: bosbouw en boeren

deterp-wandelingBegin 2004 hebben we 5ha. permanent natuurbos ingeplant. De Terp levert hiermee een substantiële bijdrage in natuurontwikkeling en CO2-binding. Er wordt bijna 1000 ton Co2 uit de lucht gebonden, wat een hele klein bijdrage kan zijn aan de verbetering van ons milieu en klimaat. Verder begint de boerderij een landgoed karakter te krijgen met een nieuwe verhouding tussen akkerland, grasland, vee en natuur, door het nieuwe bos. De overheid geeft ons hierbij ondersteuning.